Tiền gửi có kỳ hạn ngày

Một số tiền gửi góp ngày rất nhỏ quay lại môi trường tiền gửi có kỳ hạn thông thường bên ngoài (back to the industry) để tiền gửi có kỳ hạn theo đuổi sự nghiệp quản lý hay chính ...… Đọc thêm »

Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

K.I.S.S – Keep It Simple Stupid, phức tạp hợp đồng quyền chọn cổ phiếu hơn không có nghĩa là tốt hơn mà ngược lại. các yếu tố sản xuất : các đầu mua quyền chọn mua cổ phiếu vào ...… Đọc thêm »

Thị trường quyền chọn ở Việt Nam

Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng khi giao dịch quốc tế. Tiếp theo đó, bạn quyền chọn tại Việt Nam cần thực hiện những đầu mục và chuẩn bị các công ...… Đọc thêm »

Kinh nghiệm xương máu khi chơi Binomo

Lấy ví dụ ở trên : EUR / USD =� 1,2547 cái tỉ giá này có thể tăng mà cũng có thể giảm ở nhiều trường hợp. Lệnh Take Profit là lệnh đóng cửa giao dịch khi thị trường đạt đến một ...… Đọc thêm »

Kích hoạt Binomo

Lưu ý: Thời gian tính theo ngày làm việc và được tính từ ngày ACB nhận được đầy đủ yêu cầu/chứng từ từ Quý khách. Lý do trả hàng phải hợp lệ và đáp ứng điều kiện chấp nhận đổi ...… Đọc thêm »

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9